Om Litcon Tools

Litcon Tools startades 1999 och erbjuder idag ett kompetent, tillförlitligt och mycket konkurrenskraftigt produktionsalternativ för metallbearbetande tillverkning. Företagets affärsidé är ”att erbjuda krävande industrikunder möjlighet till högkvalitativ tillverkning och produktion i lågkostnadsländer, utan extra projektrisk och projektkostnad”.

 


Bolaget vänder sig i första hand till medelstora och små industrikunder i Sverige som saknar egen kapacitet att utföra projektledning och projektkontroll på produktionsställen utanför Sverige.

Tillverkningen är förlagd till Litauen, vars närbelägenhet och mycket fördelaktiga kostnadsnivå gör det till ett idealiskt val. Basproduktion och montage görs i egen anläggning, medan andra tillverkningsmoment utförs i samarbete med ett utvecklat, lokalt leverantörsnätverk.


All projektledning och kundkontakt handhas av vårt kontor i Stockholm. Vi fungerar som länk mellan dig och produktionsstället i Litauen. Det ger dig en lättillgänglig samtalspartner för allt rörande din produktion. Som kund får du bara fördelarna som den utlokaliserade produktionen ger, men slipper de besvär som avstånd, språk och en annorlunda affärskultur ibland skapar.

Kvalitets- och leveranssäkring garanteras av kompetent produktionsledning på plats i Litauen. Den övervakar att varje led i tillverkningen utförs enligt specifikation och veckovisa, löpande leveranser med tillverkade gods för svenska kunder sker inom avtalad tid.

Produktionsområden


Litcon Tools utför de flesta produktionsmoment för mekaniskt bearbetade produkter. Vi besitter stort ingenjörskunnande som ger oss möjlighet att också erbjuda kvalificerad teknisk projektledning och hjälp med produktutveckling. 

loading...

Kort om Litauen

Med en yta 1,5 gånger så stor som Danmarks eller Nederländernas och ca.3, 5 miljoner invånare, är Litauen det största av de baltiska länderna. Litauen har landgräns till Lettland, Polen, Ryssland och Vitryssland, och en 10 mil lång kust med färjeförbindelse med Danmark, Sverige och Tyskland.

Huvudstad och kommersiellt centrum är Vilnius. Fördelaktig geografiskt avstånd, god infrastruktur samt väl utbyggda och underhållna väg- och järnvägsnät förutsätter snabba och säkra leveranser mellan grannländerna. En väl utvecklad hamn i den betydande industristaden Klaipeda underlättar även förbindelser med färjor.