Litcon Tools erbjuder ett kompetent, tillförlitligt och mycket konkurrenskraftigt produktionsalternativ för metallbearbetande tillverkning

Litcon Tools utför kontraktstillverkning av metall- och plåtbearbetning till krävande industrikunder. Produktionen är förlagd till Litauen vilket innebär att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Genom egen projektledning på plats, i tätt samarbete med utvalda och beprövade produktionspartners, utför vi säkra och högkvalitativa leveranser utan någon extra projektrisk för kunden.

Kundkontakt och samordning utförs från vårt kontor i Stockholm vilket ger dig trygg och lättillgänglig rådgivning och service genom alla stadier av projektet, samtidigt som du tillgodogör dig Litauens fördelaktiga kostnadsläge och gynnsamma geografiska placering. Litcon Tools ger dig möjlighet att snabbt och enkelt komma igång med denna tillverkning utan de besvär som avstånd, språk och annan affärskultur ibland skapar.

Fördelar - lokal kundsupport

Litcon erbjuder lokal kundsupport vilket för dig som kund innebär en närhet både geografiskt och i tid. Stora fördelar ges i och med gemensamma regler och språk då det inte föreligger några kulturella skillnader. 

Produktionsfördelar - Litauen

Vår produktion är förlagd i Litauen vilket medger flera kundfördelar - leverans sker med extremt korta ledtider samtidigt som kostnaderna för levererad produkt ligger långt under konkurrenterna.